Construction Projects

2018 CSAH 117, CSAH 9 & CSAH 17 Mill and Overlay Construction Update 10-16-18

2018 CSAH 9 & 13 Bituminous Mill and Overlay Construction Update 10-16-18

2019 591st Avenue CP 1227 Bridge Replacement

2019 CSAH 10 CP 1223 Bituminous Surfacing

2019 CSAH 12 CP 1231 Culvert Replacement

2019 CSAH 5 CP1213 Bituminous Surfacing

2019 CSAH 6 CP 1194 Regrade Shoulder Widening

2019 CSAH 6 CP 1192 Bridge Replacement
stop-sign-altered